ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΦΙΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΦΙΛ

     
     Η εταιρεία ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. είναι κτηματική εταιρεία , η οποία έχει ως σκοπό την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων. 


ΠΡΟΦΙΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ